Overzicht zakelijke trainingen, presentaties en speedcoaching

Het levensfasePlus programma is samengesteld in samenwerking met Pro_job, arbeidsmarktspecialist in Amsterdam.

Het programma bestaat uit meerdere onderdelen, afgestemd naar uw wensen.

Waarom een LevensfasePlus programma?

Duurzame inzetbaarheid: heeft de afgelopen tien jaar veel aandacht gekregen.
Levensfasebeleid: is vaak gericht op arbeidsvoorwaarden zoals zwangerschapsverlof, zorgverlof en wel of niet vervroegde uittreding.
Nu is het tijd voor: het aanscherpen van de combinatie van Levensfasebeleid en Duurzame inzetbaarheid.
Op dit moment gaat de aandacht om de combinatie Levensfasebeleid en Duurzame inzetbaarheid aan te scherpen met name naar: vrouwelijke werknemers tussen 40-65 jaar.

Waarom deze groep?

Feit
De arbeidsparticipatie van vrouwen is sinds de zeventiger jaren enorm gestegen: van 35,1 naar 65,1%. De verwachting is dat de omvang van deze groep alleen maar groter zal worden. Het opleidingsniveau van vrouwen is ook gestegen, het is dus qua omvang en kennis een onmisbare groep arbeidskrachten.

Feit
In deze levensfase krijgen werkende vrouwen naast het werk meer rollen dan ooit toebedeeld. Denk aan: kostwinner (de meeste scheidingen vallen in deze groep), langer durend ouderschap voor inwonende kinderen (vanwege woningtekort), oma, mantelzorger (waarin een toenemend beroep op deze groep wordt gedaan vanwege bezuinigingen in de zorg).

Feit
De fysieke verandering in deze levensfase is de overgang, een hormonale verandering die veel invloed kan uitoefenen. Symptomen worden niet altijd herkend en leiden dan tot onnodig ongemak en niet optimaal kunnen functioneren. Op de werkvloer is de overgang nog steeds een taboeonderwerp, waardoor onbegrip ontstaat en voor de betreffende medewerker een gevoel van isolement. Ziekteverzuim en uitval zijn vaak het resultaat.

Conclusie: als er geen aandacht aan deze groep in deze levensfase wordt geschonken dan is duurzame inzetbaarheid moeilijk haalbaar en kunnen kosten van uitval en ziekteverzuim hoger dan ooit worden, aangezien deze groep ook langer moet doorwerken dan ooit tevoren.

Projob biedt een onderscheidend en compleet LevensfasePlus programma aan waar vitaliteit plus (loopbaan)coaching plus life coaching plus specialistische en gedegen arbeidsmarktkennis in voorkomen. De wereld verandert en de arbeidsmarkt is daarmee volop in beweging. De groep werkende vrouwen tussen 40-65 jaar maakt een groot onderdeel uit van de toekomstige arbeidsmarkt en moet zich daarop kunnen voorbereiden om duurzaam inzetbaar te blijven. Ook voor organisaties is deze kennis van essentieel belang. Kennis over de arbeidsmarkt is een onderscheidend onderdeel wat Projob biedt in het LevensfasePlus programma en maakt het compleet.

Onderdelen:

  • Interactieve presentatie (1-3 uur)

  • Rondetafelgesprek (2 uur)

  • Training: Veerkrachtig en vitaal werken in de levensfase waarin de overgang een rol speelt, deel 1 (1 dag)

  • Training: Veerkrachtig en vitaal werken in de levensfase waarin de overgang een rol speelt, deel 2 (1 dagdeel)

  • Training: Levensfase gericht leidinggeven (1 dag)

  • Speedcoaching op de werkvloer (30 min. pp.)

  • Hormoon- en leefstijl consulten (los of traject in overleg)

levensfase plus programma

Wilt u meer weten over het LevensfasePlus programma?

Wilt u meer informatie, dan kunt u telefonisch contact opnemen of via het contactformulier op deze website

Scroll naar boven