Training: Veerkrachtig en vitaal werken in de levensfase waarin de overgang een rol speelt, deel 1

De essentie van deze training is het vergroten van je eigen kennis over de invloed van hormoonschommelingen en leefstijl tijdens deze levensfase. Welke zorgen heb jij m.b.t. je werk- en privéleven en hoe verhoudt dit zich met de fysieke klachten die voortkomen uit overgang? Informatie helpt als je niet weet wat er aan de hand is en je je ongemakkelijk voelt met onduidelijke klachten.

Voor wie is deze training?

Voor werkende vrouwen (40+ jaar) die graag meer duidelijkheid willen krijgen in eigen werk- en leefsituaties waarin de overgang van invloed is. Je ervaart druk en raakt uit balans door alle veranderingen en ontwikkelingen die spelen in deze levensfase, de huidige samenleving en op de arbeidsmarkt.

Wat zijn de onderwerpen die aan bod komen?

  • Werk/organisatie: ontwikkeling, perspectief en invloed van omgevingsfactoren
  • Versterking zelfregie: wat verdient aandacht met welke aanpak
  • Fysiek/gezondheid: voeding, leefstijl en gewoonten
  • Privé/persoonlijk leven: relaties, familie, steun/hulpbronnen

In een veilige setting worden deelnemers aangezet om de eigen situatie onder de loep te nemen, kennis en wijsheid te vergaren, te delen en van elkaar te leren.

Wat levert deze training op?
Versterking door Kennis

  • Kennis en inzicht over de hormonale werking van het lichaam tijdens de overgang
  • Bewustwording van de invloed van voeding, beweging en stress op vitaliteit
  • Kennis over de arbeidsmarkt m.b.t. jouw situatie en jouw functie en organisatie

Versterking Persoonlijk leiderschap

  • Door zicht op eigen draagkracht en draaglast meer bewuste keuzes kunnen maken
  • Bewustwording van te nemen stappen en acties op het gebied van loopbaan, werkgeluk, passie etc. ook door het horen van praktijkvoorbeelden.

Versterking Ambassadeurschap

  • Het taboe wordt doorbroken en de dialoog wordt door de deelnemers na de training voortgezet door het delen van hun ‘verhaal’, tevens zijn zij voor anderen een voorbeeld in het nemen van meer zelfregie, zo vervullen zij een ambassadeursrol.

Praktische info:
Duur: 1 dag, deze training is op zichzelf staand en kan ook zonder deel 2 gevolgd worden.
Locatie: in overleg
Aantal deelnemers: minimaal 8, maximaal 12
Inclusief: werkmap en 1 telefonisch contactmoment 1 maand na deelname
Prijs: € 2.500,00 exclusief 21% BTW

 

Wilt u meer weten over het LevensfasePlus programma?

Voor meer informatie of een afspraak kun je contact opnemen via het contactformulier op deze website of telefonisch een afspraak maken.

Scroll naar boven