Hoog tijd voor een volwassen benadering van de overgang

De menopauze is een onderdeel van een levensfase van de vrouw, net zoals puberteit, menstruatie en/of zwangerschap. Zijn we dit soms vergeten? 1,8 miljoen werkende vrouwen en hun omgeving hebben hier mee te maken.

Alles in de natuur heeft zijn eigen cyclus en wij zijn hier onlosmakelijk mee verbonden. Zijn we dit soms vergeten?

We hebben zelf invloed op ons lichaam en onze vitaliteit en kunnen dus bepalen hoe we omgaan met de overgang. Zijn we dit soms vergeten? Het scala aan veelgehoorde overgangsklachten hoeven we niet per se te ervaren.

Dit vraag ik mijzelf af, vanuit mijn praktijk AM Hormoonspiegel. Ik zie vaak hoe krampachtig met deze levensfase wordt omgegaan. In de media, in voorlichting, op speciale fora worden nagenoeg altijd de klachten benadrukt. Er heerst veel onwetendheid bij diverse groepen en instanties.

Vrouwen worden neergezet als slachtoffers die een moeilijke periode moeten ondergaan en er wordt angst aangepraat. Waarom? Dit is een fase die bij het leven hoort. Het is een natuurlijk proces en als we ons dit weer herinneren zijn we geen slachtoffers, maar juist deelnemers.

Het helpt ook niet dat dit beeld eerder wordt bevestigd dan serieus wordt genomen. In een bomvol Beatrix theater in Utrecht bracht theatervoorstelling ‘Te Lijf’ dit onderwerp begin juni voor het voetlicht. De invalshoek die ze kozen, van vervelende overgangservaringen met een ouwe kop, tien kilo te zwaar, geen libido werd op semi-humoristische wijze neergezet en geëxploiteerd. Ik voelde plaatsvervangende schaamte. Ze kregen de zaal niet mee, en vele honderden vrouwen gingen teleurgesteld naar huis. Een gemiste kans.

Door de huidige benadering – door veel onwetendheid van wat er écht in het menselijk lichaam gebeurt, een hormonale disbalans – worden vrouwen bang gemaakt en voelen zich schuldig voordat ze überhaupt in de overgang komen. Ze praten er niet over en ze durven issues niet bij hun werkgever aan te kaarten.

Wat nodig is, dat vrouwen hier een open en volwassen dialoog over kunnen voeren, en zich gehoord voelen. Ze nemen dan verantwoordelijkheid en er zijn oplossingen om hier anders mee om te gaan waarbij alle partijen hun voordeel kunnen doen.

Met arbeidsmarktspecialist Projob ben ik bezig om door middel van workshops en trainingen die dialoog op gang te brengen. Onze gezamenlijke visie is dat de overgang een levensfase is van de vrouw, vaak met puberende kinderen thuis, mantelzorg voor (schoon)ouders, in een veranderende arbeidsmarkt waarbij vrouwen die niet meekomen door onder andere de toenemende digitalisering, al snel aan de zijlijn staan.

Met kennis van hun lichaam, hormoonhuishouding en levensstijl kunnen vrouwen de keuzes maken waarbij ze zichzelf goed voelen. Dit is in elke levensfase belangrijk en elke fase verdient aandacht en dient bespreekbaar te zijn. Door in te spelen op veranderingen in het lichaam met een andere levensstijl of voeding kunnen vrouwen de overgang gaan zien als een periode van transformatie en verdere groei en bloei.

Projob neemt het voortouw in die dialoog door hier vanuit een breder en vernieuwend perspectief naar te kijken. Hierdoor wordt een groter economisch en maatschappelijk belang gediend. Zorgen dat je krachtig en productief kunt blijven waar zowel jij als je werk- of opdrachtgever je voordeel mee kunt doen! Gezien de door Projob gesignaleerde ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zien we dat dit hard nodig is.

Tot slot nog even terug naar de natuur. We kunnen niet zeggen, laten we de herfst maar overslaan. Een boom heeft de herfst nodig om te overleven, waarbij ook in die periode een grote verandering plaatsvindt in de natuur. Kijk eens hoe prachtig het bos vaak is in deze periode. De bomen kunnen de winter dan in alle kracht goed overleven. En wist je dat bomen ook hormonen hebben?

Alette Mulder (AM Hormoonspiegel) in cocreatie met Projob

Scroll naar boven